علی محمد حسینی

مدیرکل، نویسنده و طراح سایت دارک بلوز

علاقه مند به ادبیات، نوشتن، فلسفه و روانشناسی

احمد عسگری

نویسنده و موسس دوم دارک بلوز

دوستدار فلسفه و کیهان و فیزیک. معلم

در شهریور این سال بود که دارک بلوز قدم به حیات گذاشت. در ابتدا از قالب های رایگان استفاده می کردم و تنها هدفم پرداختن به علاقه ام یعنی نوشتن بود.

فهرست